En Eski Çin Kitapları

Nil vadisinde papirüs kâğıdının temel yazı malzemesi olarak kullanıldığı sıralarda Çin’de kitap sanatının gelişimi başlamıştır. Bu çerçevede Çin’de ortaya çıkan kitap biçimleri ağaç kitaplar ve ipek kitaplardır. Çin’de yazı yazmak için başlarda kemik, tosbağa bağası (kabuk), yarılmış bambu kamışı sonraları ise ağaç plakalar kullanılmıştır. Ağaç kitaplar üzerine yazılar stil adı verilen bir tür iğne ile hafif çizgi çizilerek yazılıyordu. Çin’de edebiyatın gelişmesine paralel olarak ağaç plakalar yetersiz kalınca yazı malzemesi olarak ipek öne çıktı. İpek üzerine yazı yazmak için, zamk, is, vernik ve Çin mürekkebi ile deve tüyünden yapılmış bir fırça veya bambu kullanılmaktaydı. Papirüse benzer parlaklık ve bükülgenlik gösteren ipeğin fiyatı oldukça yüksekti (Dahl, 1999, s. 7). Ağaç malzemeler ve ipekten üretilen bu kitaplar, Eski Çin’de uygarlığın gelişimini göstermesi bakımından dikkate değerdir.

İletişim

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
(0216) 471 94 67