Küçük Asya’da (Anadolu) Kil Tabletler

Günümüzdeki kitabın en eski dayanaklarından birisi de kildir. Kil, ilk olarak M.Ö. 3. Yüzyılda kullanılmıştır. Yumuşak ve nemli olan kil tabletler üzerine harfler çizilmek suretiyle yazı yazılıyordu. Bu nedenle Asurlular ve Sümerler’in yazısı çiviyi andırmaktadır. Tabletler, üzerlerine yazı yazıldıktan sonra sertleşmeleri için pişiriliyordu. Günümüzde, o zamanlardan kalma kil tabletler mevcuttur. Bu tabletler, Asur krallarının kütüphanelerini ve arşivlerini oluşturmuştur. Ayrıca, Asurlular, Babilliler ve Sümerler’de bunlardan başka önemli kütüphaneler de bulunuyordu. Buralarda sistemli bir biçimde kitap üretimi yapılıyordu. Ninova ve Babil tapınaklarında kitap çoğaltma atölyeleri bulunduğu bilinmektedir (Labarre, t. y., s. 8). Çivi yazısı tabletlerin bir kısmı da Küçük Asya’nın (Anadolu) bazı gelişmiş uygarlıklarında bulunmuştur. MÖ 1900-1200 yılları arasında en parlak dönemini yaşayan Hitit uygarlığının başkenti Boğazköy’de 15.000 büyük boyutlu tablet elde edilmiştir. Bununla birlikte; her eseri, içerdiği tablet sayısını ve başlıklarını gösteren kataloglar ortaya çıkarılmıştır. Hititler döneminden kalan diğer tabletler ise dönemin önemli alışveriş merkezlerinden olan Kuzey Suriye’de Ras-Shambra’da çıkartılmıştır (Dahl, 1999, s. 10). Bu çerçevede Anadolu uygarlığının oluşmasında Hititlerin rolü de ortaya çıkmaktadır.

İletişim

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
(0216) 471 94 67