Çin’de Kâğıdın Bulunuşu

Roma İmparatorluğu’nda papirüs rulosu ve parşömen kodeksinin kullanıldığı dönemde Çin’de de yazılı uygarlığın gelişmesinde çığır açacak bir buluş doğuyordu. Modern kitabın doğuşunda önemli bir unsur olan kâğıt Çin’de M.S. 1. Yüzyıl sonlarında icat edilmiştir. Çinlilerin kitap yazımında doğal olarak pahalı bir nesne olan ipekten yararlandıkları bilinmektedir. Önceleri kâğıt yapımı için paçavra ve diğer atık lifleri kullanan Çinliler, zamanla ağaç lifi, kenevir, jüt, bambu ve rami gibi bitkilerden elde edilen ağaçsı lifler kullanmaya başlamıştır. Çinliler, kâğıdı çok çeşitli amaçlar için kullanmışlardır. Mendil, ambalaj, yazma ve resim amaçlı ve tuvalet kâğıdı olarak kullanılan kâğıt aynı zamanda törensel adaklarda, giysilerde, ev eşyalarında, şapkalarda ve uçurtmalarda da kullanılmıştır. Çin’de kâğıdın en yeni ve en önemli kullanımı kuşkusuz basım alanı olmuştur (Bloom, 2003, ss. 25-62; Dahl, 1999, s. 26). Günümüz uygarlığının temelini oluşturan kâğıt, matbaa gibi pek çok önemli buluşun Çin’de ortaya çıktığı ama Çin uygarlığının gelişim sürecinde çok büyük bir etki uyandırmadığı görülmektedir. Bunun aksine anılan buluşlar Avrupa kıtasında pek çok gelişmeye itici güç olmuştur.

İletişim

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
(0216) 471 94 67